Föreningen

Ålands Emigrantinstitut upprätthålls av föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f. Institutet samlar, bevarar och förmedlar material rörande åländsk migration. Institutets syfte är att främja forskningen om åländsk migration samt fungera som en kontaktlänk för ålänningar världen över.

Bevara intresset för åländsk emigration

Initiativet till emigrantinstitutet togs i mitten av 1980-talet av amerikaålänningen John Wennström som emigrerade till USA 1936. Han var mycket aktivt engagerad i föreningslivet bland ättlingar till ålänningar och svenskar i New York, bland annat fungerade han under många år som ordförande i Society Åland of New York.

Förslaget att grunda ett emigrantcenter väckte stort intresse, men det dröjde trots det ända till 1994 innan en kommitté sammankallades för att utarbeta stadgar till en förening. Den nybildade föreningens syfte fastslogs vara att ideellt väcka, upprätthålla och befrämja intresset för den åländska emigrationen. För att förverkliga detta bestämdes att föreningen skulle upprätthålla ett åländskt emigrationsinstitut. Det officiella startskottet för institutet ägde rum vid firandet av Emigranternas dag den 13:e juli 1996.

Site by Strax