Åland Calling - Come Home to Your Roots, Share and Connect With Us

Välkommen till Ålands Emigrantinstituts bidrag till firandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum Åland 100 och evenemanget Åland Calling: Come Home to Your Roots – Share and Connect With Us.

15 juli är sista anmälningsdag!

Den 15-20 augusti 2022 välkomnar vi ålänningar och hemvändande ålandsättlingar från när och fjärran till Åland och vårt digra jubileumsprogram. Vår önskan är att få återknyta släktband som brustit och som brutits och i gemensam dialog delge varandra våra berättelser. Vi vill utbyta både ättlingarnas och våra egna erfarenheter om hur det gick för de utvandrade ålänningarna, våra släktingar, ute i världen och för oss här hemma.

Observera att 15 juli 2022 är sista anmälningsdag!

Ja, jag vill anmäla mig till Åland Calling!

Åland 100 – tillsammans mitt i Östersjön

Under firandet vill vi visa upp landskapet Åland med sina tusende öar och skär genom ett fullspäckat program. Kom med och upptäck:

  • våra 100-tals sjökaptener och lotsar,
  • våra höghus till färjor som dagligen trafikerar öarna på sin väg mellan Åbo-Stockholm eller mellan Helsingfors-Stockholm,
  • våra gamla bondgårdar, torp och kaptensgårdar,
  • våra midsommarstänger,
  • våra åländska rötter som sträcker sig långt bak i tiden ända till förhistorisk tid,
  • vår svenska tid från 1200-talet fram till 1808 med kungsgårdar, ett medeltida slott och medeltida stenkyrkor,
  • vår ryska tid från 1809-1917 med tsarer och Bomarsunds fästningsruiner med minnen från Krimkriget, det ståtliga neoklassicistiska Eckerö post- och tullhus som är byggt ute i ingenstans och stramt blickar västerut mot det svenska konungariket,
  • hur Åland år 1921 i Genève av Nationernas förbund tillerkändes Finland, men beviljades självstyre och ånyo garanterad demilitarisering,
  • hur landskapet försäkrades enspråkigt svensk status och invånarna hembygdsrätt, idag befolkat av mer än 30.000 invånare,
  • ett samhälle som tidigare var präglat av en stor fattigdom som drev så många till att söka sin lycka borta hemifrån.

Vi ser fram emot din anmälan – och att få träffa dig den 15-20 augusti.

Site by Strax