Verksamheten

Till institutets verksamhet hör ett aktivt dokumentations- och insamlingsarbete. Speciell uppmärksamhet fästs vid personliga dokument och enskilda emigrantöden.

Institutet har även verksamheter inom:

  • forskning
  • publikationer
  • utställningar

Samarbeten

Emigrantinstitutet har kontakter med flera motsvarande europeiska och amerikanska institut. Forskare är välkomna att använda våra resurser.

Tack vare samarbete med Ålands landskapsarkiv har institutet även tillgång till bland annat kyrkböcker och passlängder.

Institutets eget arkiv

I sina egna arkiv har emigrantinstitutet samlat emigrantmaterial – fotografier, brev, tidningsurklipp, intervjuer med mera.

Även databaser står till förfogande mot en liten ersättning.

Site by Strax