Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f

Ålands Emigrantinstitut samlar, bevarar och förmedlar material rörande åländsk migration. Institutets syfte är att främja forskningen om åländsk migration samt fungera som en kontaktlänk för ålänningar världen över.

Välkommen som medlem!

Vill du stöda Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f.? Varför inte bli medlem själv? Skriv eller ring för mer information om medlemskap i föreningen.

NYHETER

Årsmöte lörd. 12 juni, kl. 15.00!

08.06.2021

Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f.
kallar till

årsmöte
lördagen den 12 juni 2021, kl. 15.00

Platsen var tänkt att vara i solskenet i GE-trädgården. Dock lovar vädergudarna nu regn, och enbart regn för lördagen!!

Därför är nu ett
konferensrum beställt på Park Alandia Hotell,
Norra Esplanadgatan 3 (vån. 2)
Vi träffas alltså där kl. 15.00!

Efter årsmötesförhandlingarna dricker vi kaffe i GE-gårdshusets lokaliteter.

Välkomna allesammans!

Åland 100: Föglö export: Svågrarna Haddon och Warner

25.05.2021
Välkomna till "Åland 100: Föglö export: Svågrarna Haddon & Warner"!

Ålands Emigrantinstitut 
firar
Åland 100 
med 
utställningen

Åland 100: Föglö export: Svågrarna Haddon och Warner

 utställningen är samtidigt vår hyllning till 

vår HEDERSMEDLEM nr 1
Hjördis Sundblom
(1920-2020)
upptäckaren och budbäraren om de två ålands-, föglöättlingarnas insatser i Amerika

Välkomna till Föglö bibliotek! 

öppettider för Föglö bibliotek:

31 maj – 30 augusti                                midsommar – 15 augusti
måndag 10-13 & 16.30-20                       måndag 10-12 & 16.30-20.30
onsdag 16.30-20                                       tisdag 18.30-20.30
torsdag 16.30-21                                      onsdag 16.30-20.30
                                                                 torsdag 16.30-20.30

18 juni – 22 augusti
öppet även via Föglö turistinformation
dagligen kl. 10-19 

M/S Skarven trafikerar till Föglö: Svinö - Degerby - Svinö

se Ålandstrafikens turlista
https://www.alandstrafiken.ax/sv/turlistor

M/S Skarven tel. +358 (0)401 733 600.
Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600

Åland 100: Åland Calling: Come Home to Your Roots - Share and Connect

28.02.2021
Välkomna att delta i detta, Ålands självstyrelses 100 år till ära!

Ålands Emigrantinstitut 
presenterar
sitt festprogram 

Åland 100: Åland Calling: Come Home to Your Roots - Share and Connect
den 15-20 augusti 2022

för att fira Ålands självstyrelses 100-årsjubileum

Välkomna
att delta, medverka och bidra!

P.S.
Mera information följer!

Denna text ruta syns ej på startsidan!

Publikationer

Ofärdsår på Åland – till 300-årsminnet av en nödtvungen migration

Stora nordiska kriget (1700-1721) var en förfärlig tid i Europa, likaså den ryska ockupationen av Finland under stora ofreden (1713-1721). Inte heller Åland besparades krigets fasor. Om detta berättas initierat i bokens sex föredrag av åländska, finländska och rikssvenska forskare, i text, kartor och rikligt bildmaterial. 

Ålands Emigrantinstitut Publication Series nr 5
Utgivare: Åland Emigrantinstitut
Redaktör: Eva Meyer
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2020.
ISBN 978-952-67684-8
110 sidor, inb., ill. 
Pris: 25 €

En föglöemigrants memoarer.

Hjördis M. Sundblom

Hjördis Sundblom föddes på Golland, Föglö, men flyttade som 15-åring först till Sverige och emigrerade två år senare till Amerika. Där arbetade hon först i den förmögna socitetens hem, men hennes utbildning som fysioterapeut gav henne sedan möjlighet att få arbete på St.Luke/Rooseveltsjukhuset i New York. Det här är skärgårdflickans historia.

Förlaget PQR-kultur
ISBN 952-99218-0-2 
120 sidor, ill.
Pris: 27 €

1809-2009: Kontakter knyts – bryts – återknyts.

Konferensföredrag presenterade under riksomfattande XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen och åländskt släktforskarmöte den 9-11 oktober 2009 i Mariehamn.

200-årsjubileet till minnet av att östra rikshalvan, Finland, rycktes loss från kungariket Sverige högtidlighölls med en släktforskarkonferens mera omfattande än vanligt. Här presenteras de föredrag som framfördes under jubileumskonferensen i Mariehamn 2009.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Red. Ålands Emigrantinstitut.
Utgiven 2013.
ISBN 978-952-67684-3-4 
193 sidor, inb., ill. 
Pris: 25 €         

Biographical & Professional Data for Finnish Merchant Skipper August Wilhelm Fredriksson Riedell in Russian-American Company Service 1846-1861

Maria Jarlsdotter Enckell

I skriften kartläggs en av många finländska sjökaptener med långvarigt engagemang i Rysk-amerikanska kompaniets tjänst och verksam på rutten Kronstadt – Ryska Amerika åren 1846-1861. Framträder gör även många av hans samtida i kompaniets tjänst.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012.
ISBN 978-952-67684-1-0  
60 sidor, hft, ill.  
Pris: 15 €          

Those Not Russian Russians: Finlanders & Russian-American Company’s Multiethnic Evangelical Lutheran Community in the North Pacific Region 1800-1871, with a postscript covering 1872-1930.

Maria Jarlsdotter Enckell

Här identifieras nyckelpersoner av icke-rysk härkomst i Ryska Amerika (1798/99-1867), deras korrekta dopnamn, lutherska religionstillhörighet och rötter i det egna hemlandets sammanhang, kultur- och språktillhörighet – i skarp kontrast till vad gängse praxis i dagens Ryssland och historieskrivning om Ryska Amerika påstår.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012
ISBN 978-952-67684-0-3 
84 sidor, hft, ill.
Pris: 20 €         

From the Grand Duchy of Finland to Sitka, Russian America, Territory of Alaska to Baku & Astrakhan on the Caspian Sea: the journeys of 3 women & 5 men 1859-1895.

Maria Jarlsdotter Enckell

I centrum står ett antal finländare i Ryska Amerika, i Rysk-amerikanska kompaniets tjänst under de tio sista åren av dettas existens fram till år 1867, likaså deras vidare öden efter återkomsten efter 10-15 år i Ryska Alaska.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012.
ISBN 978-952-67684-2-7
92 sidor, hft, ill.
Pris: 15 €

Site by Strax