Åländsk emigration

Den största emigrationsvågen från Åland inföll mellan åren 1893–1924 då ca 7.200 eller ungefär 1/4 av den åländska befolkningen löste ut pass. Alla passuttagare emigrerade förvisso inte.

Emigrationsstatistiken är också svårberäknad på grund av att många återvändare for ut på nya resor och sålunda förekommer flera gånger i längderna. Å andra sidan förekom det även en stor inofficiell emigration genom sjömän som rymde i utländska hamnar eller emigranter som reste via ett annat land, vanligen Sverige.

Den stora amerikaemigrationen årtiondena kring 1900 är den mest anmärkningsvärda åländska emigrationsrörelsen i modern tid.

Site by Strax