Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f

Ålands Emigrantinstitut samlar, bevarar och förmedlar material rörande åländsk migration. Institutets syfte är att främja forskningen om åländsk migration samt fungera som en kontaktlänk för ålänningar världen över.

Välkommen som medlem!

Vill du stöda Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f.? Varför inte bli medlem själv? Skriv eller ring för mer information om medlemskap i föreningen.

NYHETER

Coca-Cola på Åland!

21.12.2019

Jaha, då är Coca-Colas jullastbil här på Åland för allra första gången i historien!

Ingen mindre än Haddon Sundblom, med rötter på Norrgårds i Sonboda, Föglö, bidrog genom
sin mustiga Santa Claus 
till att drycken Coca-Cola blev populär också vintertid.
Santa Claus på nya upptåg och uppsluppenheter publicerades så gott som alla år från 1931 till 1966.

Vi träffas alltså i vimlet på Cirkus-/Tivoliplatsen på lördagen, den 21 dec., kl. 15-19.

Och sedan är det dags för

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

hälsar vi på

Ålands Emigrantinstitut

Seminariedagen "Källor och arkiv I"

19.10.2019

Ålands Emigrantinstitut

välkomnar till 

”Källor och arkiv I”

Hotell Cikada

Hamngatan 1, Mariehamn 

lördagen den 26 oktober 2019

kl.  9.15 – 9.30     Invigning

kl.  9.30 –10.30   Ålänningar i västerled, ingenjör, filosofie magister, släktforskare Ewert Arwidsson

kl. 10.30–11.30   Nationalbibliotekets digitala samlingar – bli bekant med dem och känn din historia,
systemanalytiker Tuula Pääkkönen

kl. 11.30–12.30   Gemensam lunch på Restaurang Cikada (à 10,50 €)

kl. 12.30–13.30   Tyska församlingens i Finland 160-åriga historia. Hur en ’migrant­församling’ har uppstått?,
församlingssekreterare Anne Breiling

kl. 13.30–14.30   Hur finner man sina vallonska rötter,  Jan Olsson,
styrelsemedlem & kassör, Sällskapet Vallonättlingar

kl. 14.30–15.15   Kaffe & ålandspannkaka, på Restaurang Cikada (à 4,50 €)

kl. 15.15 –16.15  Källor till invandringens historia i Sverige 1840-2000, 1.e arkivarie Lars Hallberg

kl. 16.15–17.15   Militariahandlingar på Riksarkivet, forskare Pertti Hakala

kl. 17.15–17.30    Diskussion och summering & saft

kl. 18.15–20.00   Festmåltid på Restaurang Cikada (à 26,00 €)

Välkomna! 

Programmet genomförs med understöd från: 

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius' fond

William Thurings stiftelse

 

Seminariedagen "Källor och arkiv I"

15.10.2019

Nästa vecka!

Seminariedagen ”Källor och arkiv I”

Sex spännande föredrag på temat källor framförs av representanter för olika arkiv
på lördagen den 26 oktober,
med början kl. 9.15
i Hotell Cikadas konferensrum!

Fritt inträde!

Endast önskar vi anmälningar till maten på Restaurang Cikada!

Välkommen med och lyssna och lära!

P.S. Programmet följer strax!

Denna text ruta syns ej på startsidan!

Publikationer

Ofärdsår på Åland – till 300-årsminnet av en nödtvungen migration

Stora nordiska kriget (1700-1721) var en förfärlig tid i Europa, likaså den ryska ockupationen av Finland under stora ofreden (1713-1721). Inte heller Åland besparades krigets fasor. Om detta berättas initierat i bokens sex föredrag av åländska, finländska och rikssvenska forskare, i text, kartor och rikligt bildmaterial. 

Ålands Emigrantinstitut Publication Series nr 5
Utgivare: Åland Emigrantinstitut
Redaktör: Eva Meyer
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2020.
ISBN 978-952-67684-8
110 sidor, inb., ill. 
Pris: 25 €

En föglöemigrants memoarer.

Hjördis M. Sundblom

Hjördis Sundblom föddes på Golland, Föglö, men flyttade som 15-åring först till Sverige och emigrerade två år senare till Amerika. Där arbetade hon först i den förmögna socitetens hem, men hennes utbildning som fysioterapeut gav henne sedan möjlighet att få arbete på St.Luke/Rooseveltsjukhuset i New York. Det här är skärgårdflickans historia.

Förlaget PQR-kultur
ISBN 952-99218-0-2 
120 sidor, ill.
Pris: 27 €

1809-2009: Kontakter knyts – bryts – återknyts.

Konferensföredrag presenterade under riksomfattande XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen och åländskt släktforskarmöte den 9-11 oktober 2009 i Mariehamn.

200-årsjubileet till minnet av att östra rikshalvan, Finland, rycktes loss från kungariket Sverige högtidlighölls med en släktforskarkonferens mera omfattande än vanligt. Här presenteras de föredrag som framfördes under jubileumskonferensen i Mariehamn 2009.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Red. Ålands Emigrantinstitut.
Utgiven 2013.
ISBN 978-952-67684-3-4 
193 sidor, inb., ill. 
Pris: 25 €         

Biographical & Professional Data for Finnish Merchant Skipper August Wilhelm Fredriksson Riedell in Russian-American Company Service 1846-1861

Maria Jarlsdotter Enckell

I skriften kartläggs en av många finländska sjökaptener med långvarigt engagemang i Rysk-amerikanska kompaniets tjänst och verksam på rutten Kronstadt – Ryska Amerika åren 1846-1861. Framträder gör även många av hans samtida i kompaniets tjänst.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012.
ISBN 978-952-67684-1-0  
60 sidor, hft, ill.  
Pris: 15 €          

Those Not Russian Russians: Finlanders & Russian-American Company’s Multiethnic Evangelical Lutheran Community in the North Pacific Region 1800-1871, with a postscript covering 1872-1930.

Maria Jarlsdotter Enckell

Här identifieras nyckelpersoner av icke-rysk härkomst i Ryska Amerika (1798/99-1867), deras korrekta dopnamn, lutherska religionstillhörighet och rötter i det egna hemlandets sammanhang, kultur- och språktillhörighet – i skarp kontrast till vad gängse praxis i dagens Ryssland och historieskrivning om Ryska Amerika påstår.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012
ISBN 978-952-67684-0-3 
84 sidor, hft, ill.
Pris: 20 €         

From the Grand Duchy of Finland to Sitka, Russian America, Territory of Alaska to Baku & Astrakhan on the Caspian Sea: the journeys of 3 women & 5 men 1859-1895.

Maria Jarlsdotter Enckell

I centrum står ett antal finländare i Ryska Amerika, i Rysk-amerikanska kompaniets tjänst under de tio sista åren av dettas existens fram till år 1867, likaså deras vidare öden efter återkomsten efter 10-15 år i Ryska Alaska.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012.
ISBN 978-952-67684-2-7
92 sidor, hft, ill.
Pris: 15 €

Site by Strax