Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f

Ålands Emigrantinstitut samlar, bevarar och förmedlar material rörande åländsk migration. Institutets syfte är att främja forskningen om åländsk migration samt fungera som en kontaktlänk för ålänningar världen över.

Välkommen som medlem!

Vill du stöda Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f.? Varför inte bli medlem själv? Skriv eller ring för mer information om medlemskap i föreningen.

NYHETER

Seminariedagen "Källor och arkiv I"

15.10.2019

Nästa vecka!

Seminariedagen ”Källor och arkiv I”

Sex spännande föredrag på temat källor framförs av representanter för olika arkiv
på lördagen den 26 oktober,
med början kl. 9.15
i Hotell Cikadas konferensrum!

Fritt inträde!

Endast önskar vi anmälningar till maten på Restaurang Cikada!

Välkommen med och lyssna och lära!

P.S. Programmet följer strax!

Föredrag på kommande!

01.07.2019

Ålands Emigrantinstitut inbjuder till föredrag med 

forskare Pertti Hakala, Riksarkivet,  
på temat: 

"Åland - mål eller medel ur tyskt perspektiv åren 1914-1918?"

- Finströms bibliotek, onsdagen den 17.7, kl. 18-20

- Mariehamns stadsbibliotek, torsdagen den 18.7, kl. 18-20 
(utställningen på stadsbiblioteket kl. 16-20)

i anslutning till utställningen
"Pro Finlandia II:
Synvinkel: Tyskland, Storbritannien, Österrike, Ungern"

 på Finströms bibliotek, Godby,
den 18 juni –31 juli 2019

Välkomna!

(vänligen se nedan!)

Sommarens utställning

29.05.2019
Pro Finlandia II, programPro Finlandia II, affisch

Ålands Emigrantinstitut presenterar
”Pro Finlandia II: Synvinkel: Tyskland, Österrike, Ungern och Storbritannien”
Riksarkivets utställning
Finströms bibliotek, Godby
den 18.6–31.7.2019

Vernissage 
måndagen den 17.6, kl. 18-20 på Finströms bibliotek.
Välkomna!

Utställningen ingår i den fyrdelade serie som producerades inför Finlands självständighets 100-årsjubileum 2017 på uppdrag av riksdagen.
Serien visar hur man i olika europeiska länder såg på Finland och på finländarna både före och strax efter att landet uppnått sin självständighet.
(se del I, III-IV på: https://arkisto.fi/sv/riksarkivet-2/aktuellt-2/utst%C3%A4llningar-3/pro-... )

Forskare Pertti Hakala, Riksarkivet 
föreläser i anslutning till utställningen:
- på Finströms bibliotek, onsdagen den 17.7, kl. 18-20
- på Mariehamns stadsbibliotek, torsdagen den 18.7kl. 18-20

Denna text ruta syns ej på startsidan!

Publikationer

En föglöemigrants memoarer.

Hjördis M. Sundblom

Hjördis föddes på Golland, Föglö, men flyttade först till Sverige då hon var 16 och emigrerade till amerika två år senare. Där arbetade hon först i den förmögna socitetens hem, men hennes utbildning som fysioterapeut gav henne sedan möjlighet att få arbete på Rooseveltsjukhuset i New York. Det här är skärgårdflickans historia.

Förlaget PQR-kultur
ISBN 952-99218-0-2 
120 sidor, ill.
Pris: 27 €

1809-2009: Kontakter knyts – bryts – återknyts.

Konferensföredrag presenterade under riksomfattande XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen och åländskt släktforskarmöte den 9-11 oktober 2009 i Mariehamn.

200-årsjubileet till minnet av att östra rikshalvan, Finland, rycktes loss från kungariket Sverige högtidlighölls med en släktforskarkonferens mera omfattande än vanligt. Här presenteras de föredrag som framfördes under jubileumskonferensen i Mariehamn 2009.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Red. Ålands Emigrantinstitut.
Utgiven 2013.
ISBN 978-952-67684-3-4 
193 sidor, inb., ill. 
Pris: 25 €         

Biographical & Professional Data for Finnish Merchant Skipper August Wilhelm Fredriksson Riedell in Russian-American Company Service 1846-1861

Maria Jarlsdotter Enckell

I skriften kartläggs en av många finländska sjökaptener med långvarigt engagemang i Rysk-amerikanska kompaniets tjänst och verksam på rutten Kronstadt – Ryska Amerika åren 1846-1861. Framträder gör även många av hans samtida i kompaniets tjänst.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012.
ISBN 978-952-67684-1-0  
60 sidor, hft, ill.  
Pris: 15 €          

Those Not Russian Russians: Finlanders & Russian-American Company’s Multiethnic Evangelical Lutheran Community in the North Pacific Region 1800-1871, with a postscript covering 1872-1930.

Maria Jarlsdotter Enckell

Här identifieras nyckelpersoner av icke-rysk härkomst i Ryska Amerika (1798/99-1867), deras korrekta dopnamn, lutherska religionstillhörighet och rötter i det egna hemlandets sammanhang, kultur- och språktillhörighet – i skarp kontrast till vad gängse praxis i dagens Ryssland och historieskrivning om Ryska Amerika påstår.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012
ISBN 978-952-67684-0-3 
84 sidor, hft, ill.
Pris: 20 €         

From the Grand Duchy of Finland to Sitka, Russian America, Territory of Alaska to Baku & Astrakhan on the Caspian Sea: the journeys of 3 women & 5 men 1859-1895.

Maria Jarlsdotter Enckell

I centrum står ett antal finländare i Ryska Amerika, i Rysk-amerikanska kompaniets tjänst under de tio sista åren av dettas existens fram till år 1867, likaså deras vidare öden efter återkomsten efter 10-15 år i Ryska Alaska.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012.
ISBN 978-952-67684-2-7
92 sidor, hft, ill.
Pris: 15 €

Site by Strax