Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f

Ålands Emigrantinstitut samlar, bevarar och förmedlar material rörande åländsk migration. Institutets syfte är att främja forskningen om åländsk migration samt fungera som en kontaktlänk för ålänningar världen över.

Välkommen som medlem!

Vill du stöda Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f.? Varför inte bli medlem själv? Skriv eller ring för mer information om medlemskap i föreningen.

NYHETER

Utställning på Föglö bibliotek

25.01.2021
Vy över Nizjnij Novgorod, Vasilij Deschkins födelsestad.

Ålands Emigrantinstituts
utställning

Rysk invandring – åländsk utvandring
Ryske soldat Decshkins liv och ättlingar
Från Nizjnij Novgorod till Åland och ut i världen

pågår som bäst på Föglö bibliotek, i Degerby.

Möjlighet att bese utställningen t.o.m. den 25 februari 2021 under bibliotekets öppethållningstider.

Öppet:
måndag 10-13 & 16.30-20
onsdag 16.30-20
torsdag 16.30-21

Boken "Ofärdsår på Åland" nu ute!

28.08.2020

Det är på Föglö bibliotek det sker!
måndagen den 31.8, kl. 18.00-20.00

VÄLKOMMEN

till utgivningen av

”Ofärdsår på Åland – till 300-årsminnet av en nödtvungen migration”

om stora ofreden (1714-1721) och massflykten från Åland

Antikvarie, marinarkeolog Marcus Lindholm, kulturbyrån, berättar
om utställningen ”300 år sedan slaget vid Flisö” på Föglö bibliotek.

OBSERVERA!

Sista dagen att besöka Föglö Hembygdsförenings fina sommarutställning!

Öppet kl. 16.30-20.00

Årsmöte lörd. 27 juni, kl. 14.00!

18.06.2020

BÄSTA MEDLEMMAR!

Äntligen är det dags!

Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f. kallar till
ÅRSMÖTE 
lördagen den 27.6 kl. 14.00 ute i GE-trädgården,
Norra Esplanadgatan 5, Mariehamn.
I år blir det inget föredrag eller annat program, men nog kaffe med gott tilltugg efter årsmötesförhandlingarna.

Vänligen beakta klädseln vid ev. regnväder! Kanske ett paraply kan vara behändigt att ha under armen. 

VÄLKOMNA!

P.S.
I övrigt har vi igen sakta gläntat på dörren till Ålands Emigrantinstitut efter perioden av distansarbete.
Dock ser vi gärna att ni slår en signal, så kommer vi överens om passlig tid
för besök
(tel. 018-13325, kl. 12-16, eller per e-post: emi.inst@aland.net).

TACK & VÄLKOMNA!

 

Denna text ruta syns ej på startsidan!

Publikationer

Ofärdsår på Åland – till 300-årsminnet av en nödtvungen migration

Stora nordiska kriget (1700-1721) var en förfärlig tid i Europa, likaså den ryska ockupationen av Finland under stora ofreden (1713-1721). Inte heller Åland besparades krigets fasor. Om detta berättas initierat i bokens sex föredrag av åländska, finländska och rikssvenska forskare, i text, kartor och rikligt bildmaterial. 

Ålands Emigrantinstitut Publication Series nr 5
Utgivare: Åland Emigrantinstitut
Redaktör: Eva Meyer
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2020.
ISBN 978-952-67684-8
110 sidor, inb., ill. 
Pris: 25 €

En föglöemigrants memoarer.

Hjördis M. Sundblom

Hjördis Sundblom föddes på Golland, Föglö, men flyttade som 15-åring först till Sverige och emigrerade två år senare till Amerika. Där arbetade hon först i den förmögna socitetens hem, men hennes utbildning som fysioterapeut gav henne sedan möjlighet att få arbete på St.Luke/Rooseveltsjukhuset i New York. Det här är skärgårdflickans historia.

Förlaget PQR-kultur
ISBN 952-99218-0-2 
120 sidor, ill.
Pris: 27 €

1809-2009: Kontakter knyts – bryts – återknyts.

Konferensföredrag presenterade under riksomfattande XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen och åländskt släktforskarmöte den 9-11 oktober 2009 i Mariehamn.

200-årsjubileet till minnet av att östra rikshalvan, Finland, rycktes loss från kungariket Sverige högtidlighölls med en släktforskarkonferens mera omfattande än vanligt. Här presenteras de föredrag som framfördes under jubileumskonferensen i Mariehamn 2009.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Red. Ålands Emigrantinstitut.
Utgiven 2013.
ISBN 978-952-67684-3-4 
193 sidor, inb., ill. 
Pris: 25 €         

Biographical & Professional Data for Finnish Merchant Skipper August Wilhelm Fredriksson Riedell in Russian-American Company Service 1846-1861

Maria Jarlsdotter Enckell

I skriften kartläggs en av många finländska sjökaptener med långvarigt engagemang i Rysk-amerikanska kompaniets tjänst och verksam på rutten Kronstadt – Ryska Amerika åren 1846-1861. Framträder gör även många av hans samtida i kompaniets tjänst.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012.
ISBN 978-952-67684-1-0  
60 sidor, hft, ill.  
Pris: 15 €          

Those Not Russian Russians: Finlanders & Russian-American Company’s Multiethnic Evangelical Lutheran Community in the North Pacific Region 1800-1871, with a postscript covering 1872-1930.

Maria Jarlsdotter Enckell

Här identifieras nyckelpersoner av icke-rysk härkomst i Ryska Amerika (1798/99-1867), deras korrekta dopnamn, lutherska religionstillhörighet och rötter i det egna hemlandets sammanhang, kultur- och språktillhörighet – i skarp kontrast till vad gängse praxis i dagens Ryssland och historieskrivning om Ryska Amerika påstår.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012
ISBN 978-952-67684-0-3 
84 sidor, hft, ill.
Pris: 20 €         

From the Grand Duchy of Finland to Sitka, Russian America, Territory of Alaska to Baku & Astrakhan on the Caspian Sea: the journeys of 3 women & 5 men 1859-1895.

Maria Jarlsdotter Enckell

I centrum står ett antal finländare i Ryska Amerika, i Rysk-amerikanska kompaniets tjänst under de tio sista åren av dettas existens fram till år 1867, likaså deras vidare öden efter återkomsten efter 10-15 år i Ryska Alaska.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012.
ISBN 978-952-67684-2-7
92 sidor, hft, ill.
Pris: 15 €

Site by Strax