Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f

Ålands Emigrantinstitut samlar, bevarar och förmedlar material rörande åländsk migration. Institutets syfte är att främja forskningen om åländsk migration samt fungera som en kontaktlänk för ålänningar världen över.

Välkommen som medlem!

Vill du stöda Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f.? Varför inte bli medlem själv? Skriv eller ring för mer information om medlemskap i föreningen.

NYHETER

Föreningens årsmöte den 27 april, kl. 14.00!

24.04.2019

Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f. kallar till årsmöte lördagen den 27 april, kl. 14.00 på  Cikada Hotell, Norragatan 43 i Mariehamn. 

Vi sammanstrålar i Cikada Hotells konferensrum för årsmötesförhandlingar kl. 14.00.

Efter välförrättat värv, strax före kl. 15.00 dricker vi kaffe med dopp. När alla är nöjda och belåtna, vid pass kl. 15.00, är det dags för dagens festtalare Gunnar Silander att ta oss med på en äventyrlig resa till Kap Horn, en av Sydamerikas sydligaste punkter där Atlanten och Stilla havet möts. Sin berättelse kryddar han med egna fina bilder.

Öppet för alla!

Välkomna!

Sista chansen i vår att höra Kjell Jahrén berätta om emigranterna i sin släkt!

24.04.2019

Ny chans att lyssna till föredraget "De hade en dröm... Släkten Michel Mikael Nyholm: En berättelse i tid, ord och bild 1824-2016" erbjuds på söndagen den 28 april, kl. 13.00Ålands kulturhistoriska museum
På inbjudan av Ålandsforskarna håller Kjell Jahrén sitt intressanta föredrag ännu en sista gång för våren. Passa på att delta!

Läs nedan om föredragsresan till Helsingfors den 16 mars, vilken skedde på inbjudan av Föreningen Ålands Vänner i Helsingfors!

De hade en dröm... Släkten Michel Mikael Nyholm: En berättelse i tid, ord och bild 1824-2016

24.04.2019

Lördagen den 16 mars höll Föreningen Ålands Vänner sin årsmiddag på anrika Handelsgillet (grundat år 1857) på Kaserngatan, i hjärtat av Helsingfors. På inbjudan av föreningens ordförande Isabell Storsjö inledde Kjell Jahrén mötet med att redogöra för sin digert dokumenterade släkthistoria, rubricerad ”De hade en dröm”, om släkten Nyholm. Hans mors och morfars släkthistoria i fyra generationer innehåller mycken dramatik, emigration till Amerika både i flera turer och i flera generationer, men också framgångssagan om att med två tomma händer arbeta sig upp till ett hemman omfattande omkring 100 ha jord- och skogsbruksmark. I New York fungerade morfar Ivar Nyholm t.o.m. som första ordförande för nygrundade ålandsföreningen Society Åland of New York år 1916. Tillbaka på Åland startade han ett åkeri, som än idag lever vidare som familjeföretaget Jahréns Trafikskola. 

Det stora antalet mötesdeltagare bestod av föreningsmedlemmar i Ålands Vänner i Helsingfors och också av ett antal medlemmar i Helsingfors Släktforskare rf. Med på resan till Helsingfors var också hustru Gretel Jahrén, släktäldste Ingmar Nyholm, med för många välbekant skomakeri i Godby, dennes dotter Marianne och från Ålands Emigrantinstitut hedersmedlem, forskare Maria Jarlsdotter Enckell och verksamhetsledare Eva Meyer, den sistnämnda engagerad för bildvisningen under föredraget.

Mötet på Handelsgillet avslutades med en utsökt årsmiddag med stor uppslutning, glad allsång, hög stämning och många nostalgiska Ålandssommarminnen. Den som minns att Föreningen Ålands Vänner i Helsingfors för något år sedan kämpade för sin existens och överlevnad, kan idag andas ut. Föreningen har i sin nya ordförande Isabell Storsjö fått sig en lovande, dynamisk, uppslagsrik och oförvägen ordförande, varför föreningen idag med tillförsikt kan se sig en ljus framtid an.

En ytterligare chans att också på Åland få höra Kjell Jahréns engagerande föredrag ”De hade en dröm” – med många överraskande vändningar och lagom kryddad med humor, lagom med allvar – erbjuds ännu i april i år, då han en gång till kommer att presentera föredraget på ett månadsmöte på inbjudan av Föreningen Ålandsforskarna.

I dokumenterad form kan man få sig släkthistorien till del i den djupgående bok, betitlad ”Släkten Michel Mikael Nyholm – en berättelse i tid, ord och bild från 1824 till 2016”, som Kjell Jahrén gett ut och som kan köpas direkt av författaren.

Eva Meyer
verksamhetsledare
Ålands Emigrantinstitut

Denna text ruta syns ej på startsidan!

Publikationer

En föglöemigrants memoarer.

Hjördis M. Sundblom

Hjördis föddes på Golland, Föglö, men flyttade först till Sverige då hon var 16 och emigrerade till amerika två år senare. Där arbetade hon först i den förmögna socitetens hem, men hennes utbildning som fysioterapeut gav henne sedan möjlighet att få arbete på Rooseveltsjukhuset i New York. Det här är skärgårdflickans historia.

Förlaget PQR-kultur
ISBN 952-99218-0-2 
120 sidor, ill.
Pris: 27 €

1809-2009: Kontakter knyts – bryts – återknyts.

Konferensföredrag presenterade under riksomfattande XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen och åländskt släktforskarmöte den 9-11 oktober 2009 i Mariehamn.

200-årsjubileet till minnet av att östra rikshalvan, Finland, rycktes loss från kungariket Sverige högtidlighölls med en släktforskarkonferens mera omfattande än vanligt. Här presenteras de föredrag som framfördes under jubileumskonferensen i Mariehamn 2009.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Red. Ålands Emigrantinstitut.
Utgiven 2013.
ISBN 978-952-67684-3-4 
193 sidor, inb., ill. 
Pris: 25 €         

Biographical & Professional Data for Finnish Merchant Skipper August Wilhelm Fredriksson Riedell in Russian-American Company Service 1846-1861

Maria Jarlsdotter Enckell

I skriften kartläggs en av många finländska sjökaptener med långvarigt engagemang i Rysk-amerikanska kompaniets tjänst och verksam på rutten Kronstadt – Ryska Amerika åren 1846-1861. Framträder gör även många av hans samtida i kompaniets tjänst.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012.
ISBN 978-952-67684-1-0  
60 sidor, hft, ill.  
Pris: 15 €          

Those Not Russian Russians: Finlanders & Russian-American Company’s Multiethnic Evangelical Lutheran Community in the North Pacific Region 1800-1871, with a postscript covering 1872-1930.

Maria Jarlsdotter Enckell

Här identifieras nyckelpersoner av icke-rysk härkomst i Ryska Amerika (1798/99-1867), deras korrekta dopnamn, lutherska religionstillhörighet och rötter i det egna hemlandets sammanhang, kultur- och språktillhörighet – i skarp kontrast till vad gängse praxis i dagens Ryssland och historieskrivning om Ryska Amerika påstår.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012
ISBN 978-952-67684-0-3 
84 sidor, hft, ill.
Pris: 20 €         

From the Grand Duchy of Finland to Sitka, Russian America, Territory of Alaska to Baku & Astrakhan on the Caspian Sea: the journeys of 3 women & 5 men 1859-1895.

Maria Jarlsdotter Enckell

I centrum står ett antal finländare i Ryska Amerika, i Rysk-amerikanska kompaniets tjänst under de tio sista åren av dettas existens fram till år 1867, likaså deras vidare öden efter återkomsten efter 10-15 år i Ryska Alaska.

Ålands Emigrantinstitut Publication Series
Utgivare: Ålands Emigrantinstitut r.f.
Tryckeri: Mariehamns Tryckeri Ab
Utgiven 2012.
ISBN 978-952-67684-2-7
92 sidor, hft, ill.
Pris: 15 €

Site by Strax