XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen

& Åländskt släktforskarmöte

i Självstyrelsegården, Mariehamn den 9-11 okt. 2009

 

1809-2009: Kontakter knyts – bryts – återknyts

1809-2009: Contacts tied – untied – retied

 

Arrangeras av Genealogiska Samfundet i Finland och

Ålands Emigrantinstitut

Samarbetsparter: G-gruppen – Genealogi över Östersjön och

Ålands landskapsregering / Ålands landskapsarkiv

Vi tackar våra bidragsgivare som möjliggjort ett lyckosamt genomförande:

 

Svenska kulturfonden     Viking Line  VIKING LINE

Svenska folkskolans vänner    Oskar Öflunds stiftelse   Mariehamns stad

 

 

[ Föredrag    Anmälan    Tidtabeller  Priser]

 

Nu är det dags för höstens stora släktforskarbegivenhet!

”XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen & Åländskt släktforskarmöte” ordnas på Åland – mitt i Östersjön – den 9-11 okt. 2009 i Mariehamn.

200-årsminnet till ära har som konferenstema valts rubriken:

 

  1809-2009: Kontakter knyts – bryts – återknyts

1809-2009: Contacts tied – untied – retied

 

Arrangörer för ”XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen & Åländskt släktforskarmöte” är Genealogiska Samfundet i Finland och lokalt Ålands Emigrantinstitut. Ålands landskapsregering / Ålands landskapsarkiv står värd för lokalen, Självstyrelsegården, och arkivet håller lördagsöppet för dem som vill bedriva forskning i samband med besöket i Mariehamn. Vår rikssvenska samarbetspart, G-gruppen – Genealogi över Östersjön, deltar i arrangemangen med två föredrag och informerar om sin verksamhet vid sitt utställningsbord.
 

”XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen & Åländskt släktforskarmöte” är öppet för samtliga släktforskare. Anmälningsavgift uppbärs ej, men deltagarna uppmanas anmäla sitt deltagande. 

 

Observera även utflykten till Eckerö Post- och tullhus (www.visitaland.com/post&tullhus ) under fredag eftermiddag samt sammankomsten på Ålands sjöfartsmuseum (www.sjofartsmuseum.aland.fi) med efterföljande festsupé på Restaurang Nautical under lördagskvällen. Båda arrangemangen fordrar anmälan i förväg.
 

Anmälan

 

För hotell- & resebokning, kontakta Viking Line: gruppmar@vikingline.fi (företrädesvis per e-post!), per brev: Viking Line, Storagatan 2, AX-22100 Mariehamn, Åland, eller per tel. +358-(0)18-26011.

 

För bordsbeställning & information om Konferenstorget, vänligen kontakta: j.granlund@aland.net eller tel. +358-(0)18-13362 eller +358-(0)40-5886716. Passa på att presentera din släktforskning, din hembygdsförening, din emigrantforskning, dina böcker eller annat av intresse för konferensdeltagarna!

 


 

Arrangörerna hälsar alla varmt välkomna till Mariehamn!
 


 

 

Föredrag & konferenstorg

 

Fredagen 9 okt. 2009:

12.00 -19.00                       Konferenstorget iordningställs.

 

14.10                                   Ankomst till Mariehamn med Viking Line från Åbo och

Stockholm

16.00                                   Avfärd från Mariehamn till Eckerö. Guidning i bussen

16.30                                   Guidat besök i Eckerö Post- och tullhus

17.00 -18.00                       Maria Jarlsdotter Enckell: From an Island Home-Turf to Officialdom: Kökargossen Thomas Elfsbergs väg mot stjärnorna.

18.30                                   Middag på Hotel Elvira i Eckerö

21.00 -21.30                       Återfärd till Mariehamn

 

 

Lördagen 10 okt. 2009:

Plenisalen (vån. 2)

9.00 -10.00                         ”XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen & Åländskt släktforskarmöte” invigs av Ålands kulturminister Britt Lundberg.

                                            Genealogiska samfundet i Finland: Välkomsthälsning

Ålands Emigrantinstituts ordförande Erik Lindholm: Öppningstal

                                            Ålands Emigrantinstituts hedersordförande Göte Sundberg förklarar konferenstorget öppnat.

10.00 -11.00                       Konferensens festföredrag: Helen Jane Knagg Simeonoff: The Knagg Family Tree in Alaska & US East Coast, with Roots in Finland, Sweden and Germany. (Summering kan fås på svenska)

 

9.00 -14.00                         Ålands landskapsarkiv är öppet.

9.00 -17.00                         Konferenstorget är öppet.

10.00 -15.00                       Café Hjorten i Självstyrelsegården (vån. 2) är öppet.

 

Plenisalen    1809-2009: Kontakter bryts - kriget och dess följder

11.00 -12.00                       Pertti Hakala: 1808-1809 års krig på Åland.

12.00 -13.00                       Lunch: Café Hjorten (vån. 2) är öppet kl. 10-15.

13.00 -14.00                       Gunnar Ståhl: Om resor över Östersjön och utrikesresor från Sverige och Finland i svenska arkiv 1720-1809.

14.00 -15.00                       Martin Hårdstedt: Att tolka och förstå Finska kriget 1808-09 med svenska ögon.

15.00 -15.30                       Kaffe: Café Hjorten (vån. 2) är öppet.       

15.30 -16.30                       Kasper Westerlund: Den finländska sjöfartens utveckling efter införli­vningen med ryska imperiet.

 

Auditoriet (vån. 1)             - Kontakter knyts - ryska tidens nya möjligheter

11.00 -12.00                       Ted Rosvall: HANDBOK I EMIGRANTFORSKNING. En rundtur bland amerikanska databaser, personregister och Internetresurser.

12.00 -13.00                         Lunch: Café Hjorten (vån. 2) är öppet kl. 10-15.

13.00 -14.00                       Andrey Valterovich Grinev: A Biographical Dictionary in-the-Making.

14.00 -15.00                       Carl-Thomas von Christierson: Fredrik Wilhelm von Christierson, ett sjömansöde på 1820- och 1830-talet. En case-study i sjömanskällor.

15.00 -15.30                         Kaffe: Café Hjorten (vån. 2) är öppet.

15.30 -16.30                         Ted Rosvall: Min ryska släkt, och hur jag hittade den.

17.00                                     Konferenstorget stängs.

 

19 -19.30 / 19.45                  Besök på Ålands sjöfartsmuseum i guidad grupp

20.00                                     Festsupé på Restaurang Nautical i Mariehamn

 

 

Söndagen 11 okt. 2009:

Plenisalen (vån. 2)               - Kontakter återknyts - arkiv och återtillgängliga källor

9.00 -10.00                         Eero Sepponen: S:ta Katarinaförsamling förr och nu: Nytt bygge på gammal grund.

10.00 -11.00                       Margarita Nikamo Choquette: Om de gamla evangelisk-lutherska församlingarna i nordöstra Europa och västra Ryssland, inklusive Ukraina och Vitryssland.

11.00 -11.30                         Kaffe      

11.30 -12.30                         Otfried Czaika: G-gruppen: släktforskning i Östersjöområdet.

12.30 -13.15                         Föredrag XIV (meddelas senare)

13.15 -13.30                         Avslutning

13.30                                     Konferenstorget stängs.

 

Kl. 14.25                               Viking Line avgår till Åbo och Stockholm

 

 


Information om Åland

Information om Åland finns på www.visitaland.com.

 

Formulärets nederkant


 

Kontaktuppgifter till arrangörerna och samarbetsparterna

Genealogiska samfundet i Finland (www.genealogia.fi)

Adress: Elisabetsgatan 16 A, 00170 Helsingfors, Finland
Telefon: +358 – (0)10 387 7900
E-post: samfundet(at)genealogia.fi

 

Ålands Emigrantinstitut (www.eminst.net)

Adress: Norra Esplanadgatan 5, AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland

Telefon: +358 –  (0)18 13325 (kl. 12-16)

E-post: eminst.slekt(at)aland.net

 

Ålands landskapsregering / Ålands landskapsarkiv (www.arkivet.aland.fi)

Besöksadress:

Ålands landskapsarkiv
Självstyrelsegården
Strandgatan, Mariehamn

Postadress:
Ålands landskapsarkiv
Ålands landskapsregering
Pb 1060
AX-22111 MARIEHAMN, Åland, Finland

Telefon: +358 – (0)18 25 344
Telefax: +358 – (0)18 – 12 908
E-post: arkivet(at)regeringen.ax

 

G-gruppen – Genealogi över Östersjön (www.g-gruppen.net)

E-post (ordförande): otfried(at)g-gruppen.net

 

Formulärets nederkant